Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Teruggetrokken gedrag

Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben de neiging om zich terug te trekken en de situatie te observeren. Dit gebeurt vaak als ze in een voor hen onbekende omgeving zijn. Na verloop van tijd neemt het teruggetrokken gedrag af.

Soms wanneer (hoog)begaafde leerlingen sterk nadenken over allerlei levensvragen kunnen ze geremd en in zichzelf gekeerd raken.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Onttrekken aan groepsactiviteiten
 • Piekeren

Tips:

 • Ga na wat een mogelijke oorzaak kan zijn van het teruggetrokken gedrag door ook ouders te bevragen.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

De leerling die teruggetrokken gedrag vertoont heeft een leerkracht nodig die:

 • De leerling zelf verantwoordelijkheid geeft.
 • Het zelfvertrouwen van de leerling stimuleert..
 • Gesprekken voert met de leerling.
 • De leerling voorbereidt op risicovolle situaties.
 • Positieve feedback geeft.
 • Inhoudelijke complimenten geeft.
 • Een veilig klimaat kan bieden.
 • Structuur en duidelijkheid biedt.
 • Uitleg geeft bij veranderingen.
 • Consequent is.

De leerling die teruggetrokken gedrag vertoont heeft medeleerlingen nodig die:

 • De leerling accepteren zoals hij is.
 • Elkaar waarderen en respecteren.

De leerling die teruggetrokken gedrag vertoont heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Duidelijk en gestructureerd is zodat de leerling weet wat er van hem verwacht wordt.
 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.

De leerling die teruggetrokken gedrag vertoont heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Zelf controlerend is
 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?