Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sociale ontwikkeling

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en problemen in de sociale ontwikkeling

Begaafde leerlingen kunnen problemen ondervinden in het sociale verkeer. Dit heeft soms te maken met het feit dat ze het gevoel hebben 'anders' te zijn.

Wanneer er sprake is van sociale problemen is observeren en in gesprek gaan met de leerling en de ouders de eerste stap. Het is mogelijk om gebruik te maken van leerlingvolgsystemen om de sociale ontwikkeling in kaart te brengen en er zijn middelen voor de leerkracht om eventuele sociale problemen te signaleren

Het belangrijkste is dat een kind binnen zijn mogelijkheden geholpen wordt om met anderen op een prettige en sociaal wenselijke manier om te gaan. Verbeterde sociale omgangsvormen leiden niet alleen tot betere sociale relaties en een prettigere sfeer in de klas, maar vergroten ook het zelfvertrouwen en de zelfwerkzaamheid van een leerling (Besnoy, 2006). 

Wanneer een kind op sociaal gebied niet optimaal functioneert, kan er sprake zijn van:

  • Moeite met ongeschreven omgangsregels
  • Weinig tot geen oogcontact
  • Moeite met samenwerken
  • Moeite met omgaan met autoriteit
  • Moeite met conflictsituaties
  • Moeite met derden in conflictsituaties
  • Terugtrekken uit / vermijden van sociale situaties

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen?
Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van een systematische aanpak volgens de stappen van het Handelingsgericht Werken (HGW).