Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zintuiglijke verwerking

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid met problemen in de zintuiglijke verwerking

Sommige leerlingen hebben moeite met de verwerking van informatie die via hun zintuigen binnenkomt. We hebben het niet over meer voor de hand liggende problemen in de waarneming zoals een probleem in de visus, maar over problemen die voort kunnen komen uit overgevoeligheid voor indrukken op het gebied van waarneming of over zintuiglijke verwerkingsproblemen. Deze overgevoeligheid zien we vaker bij (hoog)begaafden. Zij hebben soms een verhoogde gevoeligheid voor bv. geluiden, beelden, geuren en smaken.

Uit onderzoek is gebleken dat bij (hoog)begaafde mensen de neuronen (zenuwcellen) veel meer uitlopers (dendrieten) hebben, zodat er ook veel meer verbindingen met andere zenuwcellen zijn. Deze aanleg is erfelijk bepaald. Mogelijk is dit een reden dat (hoog)begaafden vaker overgevoelig zijn voor prikkels van buitenaf.

(Hoog)begaafde kinderen zijn vaak al van baby af aan sterk gericht op allerlei zintuiglijke prikkels. Een positief gevolg is dat ze zich hierdoor vaak eerder en sneller ontwikkelen dan anderen. Maar het kan er ook voor zorgen dat deze kinderen sneller uit hun doen raken. Bijvoorbeeld als er te weinig prikkels zijn of juist te veel.

Daarnaast kunnen begaafde kinderen al eerder gebruik  maken van het bewuste denken, waardoor ze er eerder van bewust zijn dat ze bepaalde dingen nog niet kunnen. Dit zorgt dan voor gevoelens van frustratie.

Bij (hoog)begaafde leerlingen die extra gevoelig zijn voor informatie die binnen komt via de zintuigen  heeft dit dus direct invloed  op hoe ze zich voelen en hoe ze zich gedragen.  

Wanneer leerlingen zintuiglijke problemen hebben, kan dit betrekking hebben op:

  • Zien
  • Horen
  • Ruiken
  • Sensorische integratie

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen?
Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van een systematische aanpak volgens de stappen van het Handelingsgericht Werken (HGW).