Inloggen?

Inloggen Help

Hulpmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  Reflectiekaarten 21ste eeuwse vaardigheden

  Op het Almeers Talentenlab maken wij gebruik van formatieve evaluaties. Hiervoor hebben wij ondermeer rubrics ontwikkeld, zodat leerlingen zelf inzicht krijgen in hun kwaliteiten en ze leren wat hun volgende stap is. Zeer goed te gebruiken in combinatie m

  6709
  Geplaatst door Patricia Versnel-Blom

  Werkblad 'Dubbel bijzonder'

  A3 Werkblad Dubbel bijzonder VO.pdf
  A3 Werkblad Dubbel bijzonder.pdf

  Hulpmiddel om de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van o.a. 'dubbel bijzondere' leerlingen in kaart te brengen op verschillende aandachtsgebieden vanuit een handelingserichte werkwijze (HGW).

  2213
  Geplaatst door Redactie SLO

  Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (DVO)

  Overzicht per vaardigheid - DVO Waaier A4.pdf
  Overzicht vaardigheden.pdf
  Poster - Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling - DVO.pdf
  Spectrum DVO.pdf

  Nieuwe 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'! Een hulpmiddel om met leerlingen doelen te stellen. Hiermee kunnen zij vaardigheden ontwikkelen die nu én in de toekomst belangrijk zijn.

  31994
  Geplaatst door Redactie SLO

  Talent in Ontwikkeling

  A3 placemat_Talent_In_Ontwikkeling_v2_0_RGB.pdf

  Hulpmiddel om met leerlingen in gesprek te gaan over talentontwikkeling en om meer zelfinzicht te ontwikkelen, met uitleg over het model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) en voorbeeldvragen ter inspiratie.

  10414
  Geplaatst door Redactie SLO

  Observatieinstrumenten 'Leren kun je observeren'

  Observeren is doelgericht waarnemen, met uitgesteld oordeel. In plaats van standaardinstrumenten te gebruiken, kan je heel simpel een instrumentje op maat maken. Hier vind je 9 variaties.

  9092
  Geplaatst door Dolf Janson

  Profielen van leerlingen

  Profielen van begaafde leerlingen_CMYK.pdf
  Profielen van begaafde leerlingen_ENG.pdf
  Profielen van begaafde leerlingen_RGB.pdf

  Hulpmiddel om met leerlingen en andere betrokkenen in de begeleiding van talentvolle en begaafde leerlingen in gesprek te gaan over wat herkenbaar is in de verschillende profielen en over de behoeften van leerlingen met hierbij passende begeleidings- en o

  14479
  Geplaatst door Redactie SLO

  De bijzonder begaafde leerling

  De bijzonder begaafde leerling_CMYK.pdf
  De bijzonder begaafde leerling_RGB.pdf

  Hulpmiddel om met leerlingen en betrokkenen in de begeleiding van leerlingen in gesprek te gaan om begaafde leerlingen (met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen) te zien, horen, begrijpen en ondersteunen.

  6880
  Geplaatst door Redactie SLO

  Vragenlijst Onderscheid Hoogbegaafdheid en ADHD

  Voorkant VOHAD.jpg

  Maak onderscheid tussen gedrag dat voortkomt uit hoogbegaafdheid en gedrag dat past bij ADHD, om misdiagnose te voorkomen.

  5392
  Geplaatst door Jessica van der Spek

  De kracht in jezelf

  Handreiking voor leerkrachten en begeleiders om in samenwerking met een onderpresterende leerling om te gaan met het fenomeen onderpresteren.

  3952
  Geplaatst door Jan Kuipers

  Voorbeeld ondersteuningsplan - Samenwerken

  Dit ondersteuningsplan gaat over een begaafde leerling die moeite heeft met samenwerken.

  5029
  Geplaatst door Redactie SLO
Organisatie: Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt
Functie: Onderzoeker, Specialist begaafdheid, Orthopedagoog
Organisatie: Cedin
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Auteur, opleider
Organisatie: JansonAdvies
Functie: expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: Passend Onderwijs Almere
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen