Publicaties

Zoeken & filter Zoeken & filter
Zoeken
Geplaatst door
Thema's
Onderwijs

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Uitdagend of verrijkend onderwijs?

Iedere leerling mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door iedere leerling hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor leerlingen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor leerlingen met een flinke voorsprong. Mijn missie

Themabrochure: Dubbel bijzondere leerling

Dubbel-bijzondere (of in het Engels: twice-exceptional) leerlingen zijn leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten die daarnaast kenmerken vertonen van een leer-, ontwikkelings-, en/of gedragsprobleem, zoals dyslexie, een autismespectrumstoornis (ASS) en

Potential Indicators of Giftedness in HFD

Deze studie beschrijft uitzonderlijke items in human figure drawings (HFD's) die zijn besproken als mogelijke uitingen van intellectuele begaafdheid. Het doel was om als eerste stap te dienen in de ontwikkeling van een screeningstool voor HFD's...

Themabrochure Versnellen

In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond...
1 document toegevoegd

Meisjes en jongeren met een migratieachtergrond

Literatuuronderzoek over hoogbegaafde meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het V.O.
1 document toegevoegd

Needs and Wishes of Highly Able Drop-Outs

Resultaten van een afstudeeronderzoek naar de wensen en behoeftes van (hoog)begaafde (tijdelijke) thuiszitters betreffende school.

(Potentiële) "drop-outs" & Begaafdheid

Gebundelde reeks artikelen over kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van begaafdheid die (tijdelijk) vastlopen in een reguliere (onderwijs)setting en behoefte hebben aan meer ontwikkelruimte.

Top 20 Principes uit de Psychologie

Nederlandse vertaling van de Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen van de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De langetermijneffecten van plusklassen

Plusklassen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben. Leerlingen met de hoogste Cito-scores halen vaker binnen de reguliere 6 jaar een vwo-diploma als zij afkomstig zijn van een basisschool met een plusklas

Criteria for a transition year

De overgang tussen het basis- en voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap, omdat het veel veranderingen met zich meebrengt. Tijdens deze transitie kunnen begaafde en versnelde studenten op sociaal en academisch niveau voor...