Registreren

Je kunt je registreren voor een basisaccount of uitgebreid profiel (zie de toelichting 'Waarom een account op deze website?').

Wanneer je hieronder aanvinkt dat je een basisaccount wilt, is je registratie met het invullen van onderstaande gegevens meteen compleet. Je ontvangt dan een activatiemail waarmee je kunt inloggen.

Wil je een uitgebreid profiel? (alleen bedoeld voor personen)
Wanneer je zichtbaar wilt zijn in het overzicht van professionals en de extra mogelijkheden binnen dit platform wilt benutten, kies je voor een uitgebreid profiel. Na registratie komt je dan via de activatiemail vanzelf op de pagina om je profielinformatie verder in te vullen.

Je kunt je profielgegevens op elk gewenst moment aanvullen of wijzigen (ook wanneer je in eerste instantie voor een basisaccount hebt gekozen).

Let op! Profielen van scholen en instanties kunnen alleen worden aangemaakt door professionals met een uitgebreid profiel die bij de betreffende school/instantie werkzaam zijn. Dit maakt deel uit van het uitgebreide registratieproces.

Dit e-mailadres gebruik je om in te loggen.
Het wachtwoord moet uit tenminste 10 tekens bestaan en is hoofdlettergevoelig. Hoe langer en complexer het wachtwoord, hoe veiliger het is.
(Je kunt na registratie op elk moment de keuze veranderen van basisaccount naar uitgebreid profiel, of andersom. Zie de toelichting met de mogelijkheden die je hebt per type registratie).
* verplicht veld