Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden platform landelijk Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (IOT)

November 2012

Doel

Het platform IOT maakt uitwisseling van informatie op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling mogelijk.

Doelgroep

Allen die betrokken zijn bij het begeleiden van (hoog)begaafde en zeer getalenteerde leerlingen:

 • leerlingen
 • leraren
 • directie en bestuur
 • ouders
 • experts begaafdheid

Beheer

 • Alle informatie op het platform IOT is geordend in thema’s. Ieder thema heeft een of meerdere redacteuren, die werkzaam zijn bij SLO.
 • Redacteuren zijn verantwoordelijk voor de informatie op hun thema; een redacteur heeft de bevoegdheid informatie op zijn/haar vakgebied te accepteren, te weigeren of anders te ordenen.
 • De hoofdredactie van het platform IOT berust bij medewerkers van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, dat gevestigd is bij SLO.
 • Het is deelnemers met een inlog en wachtwoord toegestaan informatie over hoogbegaafdheid en excellentie toe te voegen aan het platform IOT. Deze wordt na goedkeuring van de redactie geplaatst, mogelijk aangevuld of afgewezen.
 • SLO ziet als eigenaar en beheerder toe op het gebruik van het platform IOT door de gebruikers. SLO heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik dan waartoe platform IOT bedoeld is, zonder verdere aankondiging de persoonlijke profielen van de op platform IOT geregistreerden, tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. SLO zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Commerciële doeleinden

 • Het platform IOT is uitsluitend bedoeld voor professionele informatieuitwisseling. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van platform IOT voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Gedrag

 • Als gebruiker van het platform IOT bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en functionaliteiten die het platform IOT biedt.
 • Als gebruiker van het platform IOT plaatst u geen content die discriminerend of kwetsend van aard is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst.
 • U plaatst geen content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of waarmee enige andere rechten van SLO of derden wordt geschonden.
 • Als gebruiker plaatst u geen content die strijdig is met enige wet- en regelgeving, vordering en andere toepasselijke regelgeving of deze algemene gebruikersvoorwaarden en huisregels.
 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de hoofdredactie onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een medewerker direct van platform IOT te verwijderen.

Auteursrecht van informatie geplaatst op het platform infohb

 • Alle kennisdragers zoals teksten, grafische elementen, foto’s, logo’s, buttons, audio- of videoclips (deze opsomming is niet limitatief) zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van de betreffende samenwerkingspartner of van SLO. Zonder vermelding van degene bij wie het intellectuele eigendomsrecht berust, is gebruik of openbaarmaking niet toegestaan.

 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties