Thema's

De informatie op deze website is ondergebracht in verschillende themapagina's. In het onderdeel 'Onderwijs' is (praktijkgerichte) sectorspecifeke informatie ondergebracht voor professionals in het onderwijs. In de overige thema's wordt informatie ontsloten over verschillende kennisgebieden die sectoroverstijgend zijn. Iedere themapagina is gevuld met diverse soorten bijdragen (publicaties, video's, hulpmiddelen, leermaterialen, links, etc).

Onderwijs

Primair onderwijs

Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs biedt een rijk scala aan ontwikkelingsmogelijkheden en doet recht aan verschillen.

Havo/vwo

Havo/vwo

Door differentiatie en goede begeleiding ontplooien havo/vwo-leerlingen hun talenten.

Vmbo

Vmbo

Met een gevarieerd onderwijsaanbod ontdekken en ontwikkelen vmbo-leerlingen hun talenten.

Kennisgebieden

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijke groei mogelijk te maken.

Begaafdheid

Begaafdheid

Kinderen met kenmerken van begaafdheid hebben specifieke ontwikkelingsbehoeften.

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden.

Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Begaafde leerlingen die ook kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen laten zien noemen we "dubbel bijzonder".