Inloggen?

Inloggen Help

Begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Nieuw in dit thema

  • Een hoogbegaafde leerling in je klas kan je als leraar voor heel wat uitdagingen plaatsen. Veeleer heeft het hoogbegaafd zijn een grotere impact op het functioneren op school dan de cognitieve sterkte die met hoogbegaafdheid gepaard gaat. Mentale processe

  • Als ouder heb je je zeker al verdiept in wat het betekent een hoogbegaafde zoon of dochter in huis te hebben. In deze opleiding voor ouders willen we hierin een stap verder gaan en je meer inzicht geven in de krachtige eigenschappen waar hoogbegaafdheid v

  • Binnen Exentra hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren tools aan te reiken om hun potentieel te ontwikkelen en beter te leren benutten zodat ze er daadwerkelijk plezier aan kunnen beleven. Het kunnen benutten van potentieel is vaak voor hoogbeg

  • als je de onderwijsbehoefte van cognitieve talentvolle leerlingen bekijkt. De doelen voor deze doelgroep op een rij zet. De competenties die de leerkracht nodig heeft om de leerlingen te begeleiden kent. Hoe ziet dan een ideaal arrangement eruit?

    1

Meest bekeken

Meest gewaardeerd