Inloggen?

Inloggen Help

Specialistische opleidingen

Aandacht voor begaafdheid maakt vaak nauwelijks deel uit van de lerarenopleidingen. Specifieke kennis op dit gebied is echter noodzakelijk om ook begaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden en om hen passend uitdagend onderwijs te kunnen bieden. Het is dan ook sterk aan te bevelen om op iedere school een gespecialiseerd teamlid (laagdrempelig) beschikbaar te hebben in de vorm van een talenten- of begaafdheidscoördinator. Deze kan zowel een belangrijke rol spelen in de begeleiding van begaafde leerlingen als in de ondersteuning van andere teamleden.

(Na)scholing op het gebied van begaafdheid is dus belangrijk. Diverse instanties bieden hiervoor gespecialiseerde opleidingen.

Via het rechtermenu vindt u meer informatie per instantie en per geboden opleiding (o.a. over duur, doelgroep, voorwaarden, etc.).