Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Specialistische opleidingen

Aandacht voor begaafdheid maakt vaak nauwelijks deel uit van de lerarenopleidingen. Specifieke kennis op dit gebied is echter noodzakelijk om ook begaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden en om hen passend uitdagend onderwijs te kunnen bieden. Het is dan ook sterk aan te bevelen om op iedere school een gespecialiseerd teamlid (laagdrempelig) beschikbaar te hebben in de vorm van een talenten- of begaafdheidsco├Ârdinator. Deze kan zowel een belangrijke rol spelen in de begeleiding van begaafde leerlingen als in de ondersteuning van andere teamleden.

(Na)scholing op het gebied van begaafdheid is dus belangrijk. Diverse instanties bieden hiervoor gespecialiseerde opleidingen.

Via het rechtermenu vindt u meer informatie per instantie en per geboden opleiding (o.a. over duur, doelgroep, voorwaarden, etc.).