Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Specialist Begaafdheid SE/ZOO®

De Post HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO ® is erop gericht om leraren in het primair onderwijs zo toe te rusten dat zij vanuit hun eigen functie binnen de school of organisatie in staat zijn begaafde leerlingen en hun leraren effectief te begeleiden.

Website: www.specialistbegaafdheid.nl

Overzicht van professionals: 'Specialist Begaafdheid SE/ZOO ®' (Slim!Educatief) >>

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties