Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Specialist Begaafdheid SE/ZOO®

De Post HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO ® is erop gericht om leraren in het primair onderwijs zo toe te rusten dat zij vanuit hun eigen functie binnen de school of organisatie in staat zijn begaafde leerlingen en hun leraren effectief te begeleiden.

Website: www.specialistbegaafdheid.nl

Overzicht van professionals: 'Specialist Begaafdheid SE/ZOO ®' (Slim!Educatief) >>