Inloggen?

Inloggen Help

Specialist Begaafdheid SE/ZOO®

De Post HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO ® is erop gericht om leraren in het primair onderwijs zo toe te rusten dat zij vanuit hun eigen functie binnen de school of organisatie in staat zijn begaafde leerlingen en hun leraren effectief te begeleiden.

Website: www.specialistbegaafdheid.nl

Overzicht van professionals: 'Specialist Begaafdheid SE/ZOO ®' (Slim!Educatief) >>