Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Excellent talent en hoogbegaafdheid

 

Specialist Excellent talent en (hoog)begaafdheid

Duur

1 jaar
(16 bijeenkomsten + 6 werkstuk-  en begeleide intervisiebesprekingen)

Studiebelasting

Totaal: 106 contacturen + 205 uur zelfstudie = 311 uur

Doelgroep

De opleiding is gericht op het basisonderwijs en is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden

Vooropleiding

  • Pabo Diploma, PA- of Klos akte
  • Werkzaam in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider, ,remedial teacher, plusgroepleerkracht, (adjunct)directeur
  • Specifieke voorkennis niet vereist
  • Mogelijkheid om werkopdrachten in de praktijk uit te voeren

Diploma

Certificaat Cedin Academie ‘Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid’

Titel

Specialist Excellent talent en (hoog)begaafdheid

Omschrijving opleiding

De opleiding stoelt op 3 ankerpunten:
Kennisontwikkeling - Persoonlijke ontwikkeling - Schoolontwikkeling

De opleiding is opgebouwd rond vier modules:
Module 1 - De eerste stap naar kennis vergroting
Module 2 - Praktisch handelen
Module 3 - Leren leren en onderpresteren
Module 4 - Hoogbegaafd en dan de zorg

Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Tot slot schrijft iedereen zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plus klas of een plan voor het coachen van collega bij het maken van een passend aanbod

Website Cedin - Opleiding specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid
Registraties Gevalideerd door RegisterLeraar en de LBSB.

 

 

 

 

 

Overzicht van professionals: 'Specialist Excellent talent en (hoog)begaafdheid' >>

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties