Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Bijzondere leerlingen, opmerkelijke reacties..

Mogen bijzondere leerlingen hun eigen ontwikkeling volgen? Opmerkelijke reacties in de media bij bijzondere...

Op alle scholen expertise over (hoog)begaafdheid

Blog van de website Passend onderwijs n.a.v. een interview met Desirée Houkema (SLO) over het belang van kennis en...

Het gat tussen naar school willen en niet durven

Waarom het voor zeer getalenteerde drop-outs onoverbrugbaar kan lijken om de weg naar school terug te vinden... Een...

Plannen vanuit ruimte

Veel hoog getalenteerde leerlingen hebben moeite met het maken van huiswerk. Docent en leerlingen trekken aan het...

Kleuter en alles willen weten over het heelal.

Een school in Uithoorn wordt voor een grote uitdaging gesteld om passend onderwijs aan te bieden aan een hoogbegaafd...