Inloggen?

Inloggen Help

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren

  Resultaten van een retrospectief verkennend onderzoek naar de uitstroom van CCL-leerlingen, uitgevoerd in opdracht van OCW door onderzoekers van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV).

  131
  Geplaatst door Redactie SLO

  Hoe volgen we talentontwikkeling optimaal?

  Vanuit mijn rol als leerkracht en kwartiermaker van het Regionale Talentnetwerk (Regio Utrecht en West Gelderland ) constateerde ik dat er binnen het basisonderwijs een groeiende behoefte is om de brede talentontwikkeling in beeld te brengen.

  1694
  Geplaatst door Astrid Timmermans

  Coaching in de studententijd

  boekbespreking 21-10 2017 Louis.docx

  Dit boek belicht vanuit veel hoeken de emotionele en psychologische ontwikkeling van studenten, de jongvolwassenen (17-25 jaar), een fase waarin de student vaak vrij definitieve beslissingen neemt op gebied van levensvisie, partnerkeuze en zelfbeeld.

  542
  Geplaatst door Annemarie Gerritsen

  Kwaliteitskaart Onderzoekend en ontwerpend leren

  kwaliteitskaart onderzoekend en ontwerpend leren.pdf

  In deze kwaliteitskaart wordt uitgelegd hoe de didactiek van onderzoekend en ontdekkend leren past bij de kenmerken van begaafde leerlingen. Er worden suggesties gegeven om een vraaggericht leerklimaat te creëren.

  2792
  Geplaatst door Redactie SLO

  Kwaliteitskaart Kleuters

  Kwaliteitskaart Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.pdf

  Deze kwaliteitskaart geeft toegankelijke en praktische informatie over het herkennen en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw van het basisonderwijs.

  2693
  Geplaatst door Redactie SLO

  Onderwijsbehoeften hoogbegaafde kinderen

  De Boer-Bruggink & Huiskamp (2018).pdf

  Artikel in JSW (juni, 2018) met een uitwerking van (mogelijke) onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

  1961
  Geplaatst door Marjon de Boer-Bruggink

  Slagvaardig met Snelle Kleuters

  In 'Slagvaardig met snelle kleuters' staat de signalering en de begeleiding van kleuters met een voorsprong centraal. Hierbij wordt uitgegaan van het ontwikkelen van vaardigheden.

  1951
  Geplaatst door Lilian van der Poel

  Bijdehante baby's en pittige peuters

  Dit boek helpt je de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby's en peuters te herkennen. Bij de juiste ondersteuning kan die voorsprong zich ontwikkelen tot begaafdheid, en kan een kind zich evenwichtig ontwikkelen volgens zijn potentieel.

  1020
  Geplaatst door Lilian van der Poel

  Uitdagend en functioneel taalonderwijs

  Taalonderwijs kan veel rijker en betekenisvoller dan de meeste scholen nu gewend zijn. Er ligt een te sterke nadruk op schriftelijke taal, waarbij de opdrachten in de werkboeken grotendeels gesloten zijn, want er moet een antwoordenboek bij passen. Hierdo

  3220
  Geplaatst door Dolf Janson

  slim leren voor cognitief talent

  Het slimme onderwijsarrangement.pdf

  als je de onderwijsbehoefte van cognitieve talentvolle leerlingen bekijkt. De doelen voor deze doelgroep op een rij zet. De competenties die de leerkracht nodig heeft om de leerlingen te begeleiden kent. Hoe ziet dan een ideaal arrangement eruit?

  2344
  Geplaatst door Ageeth Bos
Organisatie: JansonAdvies
Functie: expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: Comprix College
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Regiocoördinator PO Talentnetwerk
Organisatie: XL-leren
Functie: Specialist begaafdheid
Organisatie: Platform Bèta Techniek
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Beleidsmedewerker, Opleider/trainer, Uitgever, Kwartierkmaker Toptalenten Regio Utrecht West-Gelderland
Organisatie: Praktijk Psynergiek Oosterbeek
Functie: Senior docent (ortho)pedagogiek - Onderzoeker academische werkplaats pedagogische sensitiviteit bij hoogbegaafdheid