Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Hoogbegaafdheid & Differentiatie

 

 

 

Post-hbo opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie

Duur

1 jaar – 5 ECs

Doelgroep

Leerkrachten, directieleden, RT-ers en IB-ers

Vooropleiding

Vooropleiding: Bachelor onderwijs

Diploma

 

Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie

  • Deelcertificaten Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie blok 1 & blok 2 van Hogeschool Utrecht;
  • Diploma Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie van stichting post-hbo (CPION).

Titel

Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie

Omschrijving opleiding

De specialist hoogbegaafdheid & differentiatie kunt u zien als een expert op het gebied van excellentie en differentiatie.

De specialist schrijft een beleidsplan voor de school (of meerdere scholen binnen het bestuur) en vervult een initiërende taak met betrekking tot hoogbegaafdheid en differentiatie.

De specialist is het aanspreekpunt voor collega’s, leerlingen en ouders en stemt zijn of haar taken af met directie en het docententeam.

Tijdens de tweejarige opleiding staan de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.

Website

www.ctt.hu.nl >> Aanbod leerkrachten >> post-hbo opleidingen >> Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie

Registratie

Bij het CPION wordt na afloop van de opleiding een diploma aangevraagd en het CPION zal de cursist in het abituriëntenregister opnemen.

Overzicht van professionals: 'Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie' (Hogeschool Utrecht) >>