Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Omgeving

De omgeving speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen van talenten van leerlingen. Vanuit een stimulerende leeromgeving kan de potentie van een leerling omgezet worden in zichtbare talenten en prestaties. De belangrijkste omgevingen waar een leerling deel van uitmaakt, zijn het gezin, medeleerlingen/  'peers' (gelijkgestemden) en de schoolomgeving.

Het vraagt om een continu proces van afstemmen tussen een leerling, ouders, leraren en medeleerlingen. Het ontwikkelen van effectieve sociale competenties door middel van goede communicatie is hierbij noodzakelijk. Op deze manier kan een leerling in zijn omgeving optimaal tot recht komen en zichzelf zijn. Wanneer er belemmeringen worden ervaren in de omgeving draagt effectieve communicatie bij aan het vinden van oplossingen waar samen aan gewerkt kan worden. Dit is voor iedere betrokkene een leerproces.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties