Inloggen?

Inloggen Help

Omgeving

De omgeving speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen van talenten van leerlingen. Vanuit een stimulerende leeromgeving kan de potentie van een leerling omgezet worden in zichtbare talenten en prestaties. De belangrijkste omgevingen waar een leerling deel van uitmaakt, zijn het gezin, medeleerlingen/  'peers' (gelijkgestemden) en de schoolomgeving.

Het vraagt om een continu proces van afstemmen tussen een leerling, ouders, leraren en medeleerlingen. Het ontwikkelen van effectieve sociale competenties door middel van goede communicatie is hierbij noodzakelijk. Op deze manier kan een leerling in zijn omgeving optimaal tot recht komen en zichzelf zijn. Wanneer er belemmeringen worden ervaren in de omgeving draagt effectieve communicatie bij aan het vinden van oplossingen waar samen aan gewerkt kan worden. Dit is voor iedere betrokkene een leerproces.