Binnen thema: Begaafdheid

Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

ECHA Specialist in Gifted Education

 

 

 

ECHA Specialist in Gifted Education

Duur

2 tot maximaal 4 jaar

Doelgroep

 

De opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in of ten behoeve van het (primair, voortgezet of hoger) onderwijs of betrokken zijn bij de diagnostisering en/of begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

Vooropleiding

Voor de opleiding is een wo-master als vooropleiding vereist.

Voor mensen die geen wo-master hebben, maar wel een HBO opleiding hebben afgerond, is er de mogelijkheid modules te volgen. Na afronding van voldoende modules kan het ECHA diploma worden verkregen.

Diploma

 

European Advanced Diploma Specialist in Gifted Education

Onderschreven door de European Council for High Ability en de Universiteit van Münster (Duitsland)

Titel

European Advanced Diploma Specialist in Gifted Education

Omschrijving opleiding

Deze opleiding tot Specialist in Gifted Education bundelt de vakgebieden psychologie (met name de leerpsychologie), pedagogiek en onderwijskunde. Het doel van de opleiding is het vergroten van kennis op het gebied van signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde/ excellente leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs of in een adviespraktijk. De opleiding combineert theorie en praktijk van concrete school- of aan school gerelateerde situaties.

Website

http://www.rcsw.nl/maatwerk-opleidingen/echa-specialist-hoogbegaafdheid

Registratie

De opleiding is geregistreerd bij de European Council for High Ability. De opleiding zal worden opgenomen in het leraarregister.

Overzicht van professionals: 'ECHA Specialist in Gifted Education' (CBO) >>

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties