Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Novilo opleidingen

Novilo biedt verschillende opleidingen op maat aan:

     

Opleiding Talentbegeleider Gevorderden (Master)

Duur

1,5 jaar

Doelgroep

Leerkrachten, directieleden, RT-ers en IB-ers

Vooropleiding

Vereiste om te kunnen deelnemen is een afgeronde opleiding Talentbegeleider of soortgelijke opleiding en/of 5 jaar aantoonbare praktijkervaring.

We gaan streng selecteren om te zorgen dat we geen tijd hoeven te steken in modellen, basis klassenmanagement of andere basiszaken. Om het kennisniveau voor sommigen te borgen en voor andere nog wat op te vijzelen alvorens ze aan deze opleiding beginnen, krijgt men de twee Novilo boeken, de complete DVD box en toegang tot onze Kennisportalen.

Diploma

Novilo Certificaat: Talentbegeleider Gevorderden

Titel

Talentbegeleider Gevorderden

Omschrijving opleiding

Begeleidingsframeworks, Probleemanalyse, Motivatie, Menselijke basisbehoeften, Omgaan met extremen, Therapiewerkvormen en coachingstechnieken. Maar ook onderwerpen als suïcide en automutilatie zullen aan bod komen. Een verdieping op de bestaande studies.

Website

www.novilo.nl/opleiding

  • Opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs

 

Opleiding Talentbegeleider Voortgezet Onderwijs

Duur opleiding

1 jaar

Doelgroep

 

Als deelnemer heb je een HBO denkniveau en een duidelijke affiniteit met hoogbegaafden en onderwijs. In de praktijk zien we veel interesse bij leerkrachten die extra verdieping zoeken, ouders van hoogbegaafde kinderen en hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) die specifiek met hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen aan de slag willen.

Diploma

Novilo Certificaat, Talentbegeleider

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 8 praktijkdagen en 5 verplichte kennismodules in collegevorm plus 3 vrijblijvend. Inhoud oa.: de 7 uitdagingen van hoogbegaafdheid,(overtuigingen, geheugen, motivatie, frustratietolerantie, samenwerken, zelfstandig werken en hiaten), beleid, leren leren en coachingsvaardigheden.

 

Website

www.novilo.nl/opleiding

  • Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs

 

Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs

Duur opleiding

1 jaar

Doelgroep

 

Als deelnemer heb je een HBO denkniveau en een duidelijke affiniteit met hoogbegaafden en onderwijs. In de praktijk zien we veel interesse bij leerkrachten die extra verdieping zoeken, ouders van hoogbegaafde kinderen en hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) die specifiek met hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen aan de slag willen.

Diploma

Novilo Certificaat, Talentbegeleider

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 8 praktijkdagen en 5 verplichte kennismodules in collegevorm plus 3 vrijblijvend. Inhoud oa.: de 7 uitdagingen van hoogbegaafdheid,(overtuigingen, geheugen, motivatie, frustratietolerantie, samenwerken, zelfstandig werken en hiaten), beleid, leren leren en coachingsvaardigheden.

Website

www.novilo.nl/opleiding

 

Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs

Duur opleiding

1 jaar

Doelgroep

 

Als deelnemer heb je een HBO denkniveau en een duidelijke affiniteit met hoogbegaafden en onderwijs. In de praktijk zien we veel interesse bij leerkrachten die extra verdieping zoeken, ouders van hoogbegaafde kinderen en hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) die specifiek met hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen aan de slag willen.

Diploma

Novilo Certificaat, Talentbegeleider

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 8 praktijkdagen en 5 verplichte kennismodules in collegevorm plus 3 vrijblijvend. Inhoud oa.: de 7 uitdagingen van hoogbegaafdheid,(overtuigingen, geheugen, motivatie, frustratietolerantie, samenwerken, zelfstandig werken en hiaten), beleid, leren leren en coachingsvaardigheden.

Website

www.novilo.nl/opleiding

  • Opleiding Talentbegeleider Zelfstandigen

 

Opleiding Talentbegeleider Zelfstandigen

Duur opleiding

2 jaar

Doelgroep

 

Als deelnemer heb je een HBO denkniveau en een duidelijke affiniteit met hoogbegaafden en onderwijs. In de praktijk zien we veel interesse bij leerkrachten die extra verdieping zoeken, ouders van hoogbegaafde kinderen en hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) die specifiek met hoogbegaafden en getalenteerde leerlingen op zelfstandige basis aan de slag willen.

Diploma

Novilo Certificaat, Zelfstandig Talentbegeleider

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 16 praktijkdagen en 5 verplichte kennis-modules in collegevorm plus 3 vrijblijvend. Inhoud oa.: de 7 uit-dagingen van hoogbegaafdheid,(overtuigingen, geheugen, motivatie, frustratietolerantie, samenwerken, zelfstandig werken en hiaten), beleid, leren leren, leren ondernemen en coachingsvaardigheden.

Website

www.novilo.nl/opleiding

Via het rechtermenu vindt u meer informatie over bovenstaande door Novilo aangeboden opleidingen

Overzicht van professionals: 'Talentbegeleiders (Novilo)' >>