Begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren laat kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. De mate waarin, op welke (talent)gebieden dit zichtbaar kan zijn en hoe dit zich verder uit in persoonlijkheidskenmerken, gedrag of prestaties, is heel verschillend. De diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum is dan ook groot.

Naast een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde kinderen vaak over creërend (denk)vermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hoge prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, zowel thuis als op school. Met ouders die inspiratie, stimulans en een veilige thuisbasis bieden en leraren die verrijkend onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van begaafde kinderen en jongeren.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Master SEN

 

 

 

Master Special Educational Needs (SEN)

Duur

Deeltijd twee jaar (60ects)

Doelgroep

Voor leraren (onderwijsprofessionals) die zich verder willen bekwamen.

Vooropleiding

Een afgeronde bachelor is voorwaardelijk

Diploma

Getuigschrift Master Special Educational Needs

Titel

Master SEN

Omschrijving opleiding

De Master SEN is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie- met elkaar te verbinden. Naast een algemeen deel is er een keuzedeel van negen te kiezen modules, die thematisch zijn vormgegeven en gerelateerd zijn aan diverse aspecten van het competentieprofiel. Je hebt de keuze uit een groot aantal modules op gebied van Leren, Gedrag en Begeleiden. Er zijn vijf modules binnen het domein Leren met onderwerp begaafdheid (theorie, leerstofgerelateerde en niet-leerstofgerelateerd interventies, onderpresteren en peergrouponderwijs). In een persoonlijk studieplan kies je voor minimaal negen modules die aansluiten bij je eigen ontwikkel- scholingsbehoeften.

Website

www.fontys.nl

Registratie

Croho-nummer: 44103

Overzicht van professionals: Master SEN (Fontys) >>