Profielfoto van Dolf Janson

Dolf Janson

Uitlijning profielfoto

Lid sinds: 09-04-2013
Organisatie(s): JansonAdvies

Over Dolf

Ik begeleid en adviseer scholen voor po die recht willen doen aan de leerprocessen van elke leerling.
Niet door het onderwijs te organiseren in jaarklassen en het gebruiken van klassikale methodes die identieke opgaven voor elke leerling bieden, waarbij het (ene juiste) antwoord de norm is mogen dan uitgangspunt zijn.
Talenten zijn er op allerlei gebied en het benutten en ontwikkelen van de al herkende talenten is daarom voor elke leerling belangrijk. Daarnaast is ook het kennismaken met de talenten van anderen en met eigen mogelijkheden die door een rijke leeromgeving en samenwerking met anderen ontdekt en gestimuleerd worden een belangrijke bron van ontwikkeling voor elke leerling.
Zie ook mijn websites: www.janson.academy en www.hettaallab.nl.

Algemene opleiding(en)

  • WO
  • PABO (HBO)
  • Onderwijskunde (WO)
  • Pedagogiek (HBO)

Aanvullende relevante specialisatie(s)

auteur van boeken en artikelen op het gebied van hb/excellentie, rekenen, taal, spelling, activerende didactiek, observeren, onderzoekende leraar, enz.

ondersteunt scholen, die af willen van leerstofjaarklassen en klassikale methoden en van de daarbij behorende toetscultuur, met de daartoe nodige professionalisering en bij de daarmee verbonden schoolontwikkeling, mede gebruikmakend van de eigen vakinhoudelijke boeken

Verbonden aan een instantie

  • Opleider/trainer, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, inhoudelijk expert / auteur bij JansonAdvies

Beroepsmatig geregistreerd bij