Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het regionale Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland zijn: Patty van Scherpenzeel en Nienke Bouwman

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Aangesloten leden (245)

 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Jelle Berens
 • Dolf Janson
 • Petra Maas
 • Gäby van der Linde-Meijerink
 • Nienke Boom
 • Yvonne Janssen
 • Hanna Beuling
 • Judith te Boekhorst-Reuver
 • Marita Klijn Velderman
 • Marloes Bloemenkamp
 • Monique Schaminée
 • Leonie Olthof
 • Tessa Eysink
 • Miranda Cramer
Organisatie: National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, WCGTC Delegate - NL
Organisatie: SLO
Functie: Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Psm-onderwijsadvies & Kwartiermaker Talentontwikkeling Overijssel & Oost Gelderland
Functie: Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: exceLLeren, coaching en begeleiding
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, directeur, coach
Functie: Leerkracht plusklas , Projectleider Pilot CBO Vooruitwerklab Zutphen
Organisatie: Imagine You!
Functie: adviseur, begeleider. leerkracht
Organisatie: JansonAdvies
Functie: expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: Ludiq Arnhem coaching en begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Functie: Anders, namelijk..., Groep 6, Groep 7, Groep 8, Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid, coach hb kinderen en hun ouders
Organisatie: Brede School Kwintijn
Functie: Orthopedagoog Generalist
Organisatie: Sine Limite
Functie: Begeleider peergroep(en), Specialist begaafdheid
Organisatie: SLO
Functie: Begeleider (hoog)begaafde leerlingen, Beleidsmedewerker, Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Onderbouw, Mentor
Organisatie: Basisschool Los Hoes
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht
Organisatie: Universiteit Twente
Functie: Onderzoeker, Universitair Docent
Functie: Projectleider, Kwartiermaker
Functie: Begeleider peergroep(en), Individuele begeleiding en begeleiding op school, Studiecoaching en begeleiding