Aandacht voor toptalenten

Toptalenten zijn de in potentie 20% beste leerlingen in po, vmbo, havo en vwo.  Dit zijn leerlingen die meer in hun mars hebben en het vermogen hebben om uit te blinken in één of meer vakken of vaardigheden. Ons funderend onderwijs daagt toptalenten te weinig uit. Daarom presenteerde staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker in maart 2014 het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018.

Financiële middelen

Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van meer maatwerk voor toptalenten heeft de regering extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Hierdoor krijgen scholen meer (financiële) ruimte om de talenten van hun leerlingen – in de breedste zin van het woord – te ontdekken en te ontplooien. Scholen ontvangen extra geld via de prestatiebox. Alle scholen beschikken met ingang van 1 januari 2015 over dit extra geld.

  2015 2016 2017 2018
Jaarlijkse middelen via prestatiebox, afgesproken in bestuursakkoorden (x miljoen)
primair onderwijs (a) 62 80 92 117
voortgezet onderwijs (b) 24 38 43 43
  1. Bestemd voor “uitdagend onderwijs, vernieuwing en ict”
  2. Bestemd voor “uitdagend onderwijs voor elke leerling” in het vmbo, havo en vwo.

De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs krijgen vanaf 1 augustus 2015 een extra impuls oplopend van 8 miljoen in 2015 tot 29 miljoen euro in 2019. Deze middelen zijn bedoeld om binnen passend onderwijs recht te doen aan de brede doelstelling van passend onderwijs voor alle leerlingen, waaronder hoogbegaafden.  Bij het realiseren van een passend aanbod worden samenwerkingsverbanden ondersteund door het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling.

Maatregelen

In de periode 2014-2018 is Sander Dekker gestart met het uitvoeren van maatregelen die scholen ondersteunen bij het versterken van het aanbod voor toptalenten. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de regionale talentnetwerken waarin scholen met en van elkaar kunnen leren.

Ook het bieden van ruimte is een cruciaal onderdeel van het plan. Het komt er op aan dat scholen weten wat de ruimte is, deze ook goed benutten en dat er nog meer ruimte voor scholen komt. ook is het van belang welke ruimte er is binnen de regelgeving over de onderwijstijd. Zie voor de mogelijkheden wet- en regelgeving.

 

 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Toptalenten zijn de in potentie 20% beste leerlingen in po, vmbo, havo en vwo.  Dit zijn leerlingen die meer in hun mars hebben en het vermogen hebben om uit te blinken in één of meer vakken of vaardigheden. Ons funderend onderwijs daagt toptalenten te weinig uit. Daarom presenteerde staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker in maart 2014 het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018.

Financiële middelen

Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van meer maatwerk voor toptalenten heeft de regering extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Hierdoor krijgen scholen meer (financiële) ruimte om de talenten van hun leerlingen – in de breedste zin van het woord – te ontdekken en te ontplooien. Scholen ontvangen extra geld via de prestatiebox. Alle scholen beschikken met ingang van 1 januari 2015 over dit extra geld.

  2015 2016 2017 2018
Jaarlijkse middelen via prestatiebox, afgesproken in bestuursakkoorden (x miljoen)
primair onderwijs (a) 62 80 92 117
voortgezet onderwijs (b) 24 38 43 43
  1. Bestemd voor “uitdagend onderwijs, vernieuwing en ict”
  2. Bestemd voor “uitdagend onderwijs voor elke leerling” in het vmbo, havo en vwo.

De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs krijgen vanaf 1 augustus 2015 een extra impuls oplopend van 8 miljoen in 2015 tot 29 miljoen euro in 2019. Deze middelen zijn bedoeld om binnen passend onderwijs recht te doen aan de brede doelstelling van passend onderwijs voor alle leerlingen, waaronder hoogbegaafden.  Bij het realiseren van een passend aanbod worden samenwerkingsverbanden ondersteund door het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling.

Maatregelen

In de periode 2014-2018 is Sander Dekker gestart met het uitvoeren van maatregelen die scholen ondersteunen bij het versterken van het aanbod voor toptalenten. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de regionale talentnetwerken waarin scholen met en van elkaar kunnen leren.

Ook het bieden van ruimte is een cruciaal onderdeel van het plan. Het komt er op aan dat scholen weten wat de ruimte is, deze ook goed benutten en dat er nog meer ruimte voor scholen komt. ook is het van belang welke ruimte er is binnen de regelgeving over de onderwijstijd. Zie voor de mogelijkheden wet- en regelgeving.