Publicatie

Onderwijs, hersenen & cognitie: de kloof overbrugd

Elf feiten over hersenen, cognitie & gedrag met potentie voor het onderwijs

Profielfoto van Dolf Janson
18 december 2015 | 1 minuut lezen

Kennis van 'het brein' is van belang voor het onderwijs. Een gevolg van deze belangstelling was ook het ontstaan van onjuiste beelden, de zg. neuromythen.

In dit artikel geeft Jelle Jolles in kort bestek aan op welke aspecten inmiddels feiten zijn te noemen, die voortkomen uit de neurowetenschap.
Tegelijk signaleert hij waardoor het niet vanzelfspreekt dat deze kennis ook in het onderwijs ingang vindt en daar vertaald wordt naar (andere) keuzes in de dagelijkse praktijk. 
Er is samenwerking tussen de diverse disciplines nodig om die groeiende kennis te vertalen en geaccepteerd te krijgen. De lerende moet hierin centraal staan en niet de leerstof en dat is voor veel scholen en onderwijsorganisatie nog een 'uitdaging' ... 

1 document toegevoegd