Binnen thema: Talentontwikkeling

Onderwijs, hersenen & cognitie: de kloof overbrugd

Elf feiten over hersenen, cognitie & gedrag met potentie voor het onderwijs

Kennis van 'het brein' is van belang voor het onderwijs. Een gevolg van deze belangstelling was ook het ontstaan van onjuiste beelden, de zg. neuromythen.

In dit artikel geeft Jelle Jolles in kort bestek aan op welke aspecten inmiddels feiten zijn te noemen, die voortkomen uit de neurowetenschap.
Tegelijk signaleert hij waardoor het niet vanzelfspreekt dat deze kennis ook in het onderwijs ingang vindt en daar vertaald wordt naar (andere) keuzes in de dagelijkse praktijk. 
Er is samenwerking tussen de diverse disciplines nodig om die groeiende kennis te vertalen en geaccepteerd te krijgen. De lerende moet hierin centraal staan en niet de leerstof en dat is voor veel scholen en onderwijsorganisatie nog een 'uitdaging' ... 

1402
Subtitel: Elf feiten over hersenen, cognitie & gedrag met potentie voor het onderwijs
Auteur: Prof. dr. Jelle Jolles
Uitgever: Didactief Online
Jaar van uitgave: 2015
Plaats van uitgave: http://didactiefonline.nl/41-nieuws/12481-
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties