Binnen thema: Dubbel bijzonder

Werkblad 'Dubbel bijzonder'

Dit hulpmiddel kan gebruikt worden om de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van o.a. 'dubbel bijzondere' leerlingen in kaart te brengen op verschillende aandachtsgebieden, waarbij gewerkt wordt vanuit een handelingserichte werkwijze (HGW). Daarbij wordt uitgegaan van het kind in zijn/haar specifieke context (gezin, school, peers). De sterke kanten (talenten en kwaliteiten) en de kansen in de omgeving bieden de belangrijkste aangrijpingspunten, rekening houdend met persoonlijke uitdagingen en mogelijke belemmeringen in de omgeving. Ook de psychologische basisbehoeften (autonomie, relatie, competentie) worden structureel meegenomen om uiteindelijk tot passende doelen te komen, die ook zijn afgestemd met leerling en ouders.

3279
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
Schoolleider

Hallo Desiree 

Wat een overzichtelijk blad! Is het mogelijk dat er een word versie gedeeld wordt? Dan kunnen de leerkrachten gelijk alles in het document invullen en kan het het in Parnassys of een ander volgsysteem gezet worden.

Groetjes Marjolein Kraal 

Schoolleider

Hallo Desiree 

Wat een overzichtelijk blad! Is het mogelijk dat er een word versie gedeeld wordt? Dan kunnen de leerkrachten gelijk alles in het document invullen en kan het het in Parnassys of een ander volgsysteem gezet worden.

Groetjes Marjolein Kraal 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties