Inloggen?

Inloggen Help

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

  De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren

  Resultaten van een retrospectief verkennend onderzoek naar de uitstroom van CCL-leerlingen, uitgevoerd in opdracht van OCW door onderzoekers van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV).

  132
  Geplaatst door Redactie SLO

  slim leren voor cognitief talent

  Het slimme onderwijsarrangement.pdf

  als je de onderwijsbehoefte van cognitieve talentvolle leerlingen bekijkt. De doelen voor deze doelgroep op een rij zet. De competenties die de leerkracht nodig heeft om de leerlingen te begeleiden kent. Hoe ziet dan een ideaal arrangement eruit?

  2344
  Geplaatst door Ageeth Bos

  Effect van mindset op de motivatie van HB tieners

  Bij hoogbegaafde tieners worden vaak problemen ervaren met de motivatie om zich in te zetten voor het schoolwerk. Hierdoor ontstaan de onderpresteerders of de zogeheten drop outs: leerlingen die ondanks de leerplicht niet meer naar school gaan of alternat

  2052
  Geplaatst door Yvonne Buijsen-Duran

  AD(H)D! Een positieve benadering

  In dit boek ligt de focus op de positieve eigenschappen van iemand met AD(H)D, en hoe deze talenten, gaven en vermogens te benutten, als brandpunt.

  2273
  Geplaatst door Peter Ramaekers

  Hoogsensitiviteit professioneel gezien

  DIt boek voor hulpverleners in de GGZ, coaches en zorcoördinatoren biedt een theoretische basis die nodig is om te begrijpen wat hoogsensitiviteit is, hoe het te herkennen is en hoe het van invloed is op cliënten.

  1200
  Geplaatst door Annemarie Gerritsen

  Living with intensity

  Dit boek draagt bij aan meer inzicht in het sociale en emotionele domein van begaafdheid en biedt een gedetailleerd en inzichtelijk perspectief op intensiteit door de levensloop.

  1233
  Geplaatst door Annemarie Gerritsen

  Wiebelen en friemelen in de klas

  Boek over het nut van wiebelen en friemelen in de klas, met uitleg over zintuiglijke prikkelverwerking voor meer inzicht en begrip, waardoor op een andere manier naar leerlingen gekeken kan worden.

  862
  Geplaatst door Annemarie Gerritsen

  Help mijn kind luistert niet - gratis E-boek

  'Help mijn kind luister niet' - Opvoeden in 5 stappen. Een praktische introductie voor ouders, opvoeders, leerkrachten, opa’s, oma’s en iedereen die met kinderen werkt van de succesvolle Positive Discipline methode.

  4384
  Geplaatst door Neda Djavdan-Badcoubei

  Zelf laten denken helpt

  Over het belang van informeel leren op school.pdf

  Op school is vooral aandacht voor formeel leren. Voor andere manieren van leren is weinig ruimte en die beperkte ruimte wordt ook nog eens steeds minder, niet alleen in de bovenbouw, maar ook in kleutergroepen. In dit artikel verkennen we deze verschillen

  4943
  Geplaatst door Dolf Janson

  Dan maak je maar zin

  Dan maak je maar zin.pdf

  Leerlingen die duidelijk uitstralen dat hun motivatie voor jouw les bij hen ver te zoeken is, vertonen ongewenst gedrag. Tenminste, als je het gewenst vindt dat je leerlingen braaf de opgegeven lesjes gaan maken of jouw uitleg zonder storende opmerkingen

  5517
  Geplaatst door Dolf Janson
Organisatie: JansonAdvies
Functie: expert tbv ontwikkeling taal/spelling- en reken-inhouden - verbonden met de thema's
Organisatie: Comprix College
Functie: Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Regiocoördinator PO Talentnetwerk
Organisatie: Praktijk Hoogbegaafd Roosendaal
Functie: Opleider/trainer, Uitgever
Organisatie: Praktijk Psynergiek Oosterbeek
Organisatie: Sleutel tot jouw talent
Functie: Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen