Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Randvoorwaarden

Onderstaande competenties zijn van belang in de begeleiding van alle kinderen die begaafdheidskenmerken en leer- en/of gedragsproblemen laten zien.

De leerkracht en andere betrokkenen werken aan...
Voldoende kennis Zorg dat u voldoende weet over begaafdheid, leer- en gedragsproblemen en mogelijke combinaties.
Inzicht in behoeften Blijf - samen met de leerling - onderzoeken wat de leerling kan, wil en nodig heeft. Onbevooroordeeld waarnemen, begrip en erkenning van de leerling is hierbij essentieel. Werk vooral vanuit talenten en kwaliteiten en leer omgaan met de uitdagingen.
Optimale omgevingskansen creƫren

Zorg voor een stimulerende, veilige leeromgeving: bied uitdaging, ondersteuning, veiligheid en duidelijkheid; leer omgaan met belemmeringen in de omgeving.

Optimale afstemming Communiceer regelmatig met alle betrokkenen (leerling, ouders en andere betrokkenen).
Afbakening mogelijkheden (Er)ken ook uw eigen grenzen en schakel tijdig hulp in van (externe) deskundigen.

De informatie op deze site biedt veel achtergrondinformatie, verwijst naar geselecteerde publicaties om uw kennis te vergroten, bevat praktische hulpmiddelen en (verwijzingen naar) leermaterialen, etc. Hiermee wordt u ondersteund in uw zoekproces om te verkennen wat effectief kan zijn voor uw leerlingen.

Toch kan blijken dat dit onvoldoende is om de gewenste verandering te bewerkstelligen, ondanks de pogingen die u hiertoe al heeft ondernomen. Wanneer u tijdens het proces vermoed dat de complexiteit van de problemen die u ervaart met uw begaafde leerlingen om specifieke expertise vraagt, schakel dan tijdig (externe) hulp in van andere deskundigen.

Zoeken naar experts

Op deze website vindt u professionals met specifieke expertise op het thema 'Dubbel bijzonder'. Bij het zoeken kunt u verder filteren op de sectoren waarin zij werkzaam zijn en extra beroepsmatige registraties die relevant zijn wanneer u een specialistische hulp-/ondersteuningsvraag heeft.

Daarnaast kunt u op zoek gaan naar instanties waar professionals werken die over deze expertise beschikken. U kunt bij het zoeken o.a. filteren op diensten die worden geboden, op regio's en sectoren waarbinnen de instantie werkzaam is.