Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Werkwijze

Voor de ondersteuning van leerlingen met begaafdheidskenmerken die leer- en gedragsproblemen laten zien, is in dit deel van de website uitgegaan van de werkwijze van het Handelingsgericht Werken (HGW) van N. Pameijer en T. van Beukering (2007).

HGW gaat uit van 7 principes:

  1. Onderwijsbehoeften van de leerling centraal stellen
  2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving
  3. De leerkracht doet er toe
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang
  5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders
  6. Doelgericht werken
  7. De werkwijze is systematisch en transparant

De HGW cyclus bestaat uit 4 fasen:

Fase Toelichting
1. Waarnemen

Wat zie je bij de leerling?
het (opnieuw) observeren en in kaart brengen van de situatie

2. Begrijpen Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
het analyseren van de situatie, het bepalen wat nodig is om dit te veranderen en het benoemen van de onderwijsbehoeften
3. Plannen Wat ga je doen?
het opstellen van een ondersteuningsplan dat aansluit bij de behoeften en beschikbare mogelijkheden
4. Realiseren Hoe ga je het realiseren?
het uitvoeren van het plan gedurende minimaal 30 schooldagen om verandering te kunnen bewerkstelligen en te bepalen wat werkt

HGW is een cyclische werkwijze: Na fase 4 (de uitvoering van het plan) start automatisch fase 1 opnieuw.