Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Spraak- en/of taalproblemen

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en spraak- en/of taalproblemen

Spraak- en/of taalproblemen komen voor in diverse vormen. Ze hebben geen directe negatieve invloed op de intelligentie maar hebben wel een groot effect op de mogelijkheden van een leerling om kennis op te doen en tentoon te spreiden. Spraak- en/of taalproblemen bemoeilijken het volgen van klassikale (verbale) instructie en beperken de leerling zich verbaal uit te drukken. Daarnaast leiden ze ook vaak tot moeilijkheden in sociale situaties.

Voor (hoog)begaafde leerlingen met spraak-taalproblemen is het belangrijk dat er sprake is van acceptatie van en hulp bij het omgaan met deze problemen en dat er tegelijkertijd erkenning is voor de capaciteiten van de leerling en er uitdaging geboden wordt (Besnoy, 2006).

Wanneer er bij een begaafde leerling een vermoeden is van spraak- en/of taalproblemen kan er sprake zijn van:

  • Moeite met zich uitdrukken
  • Moeite met informatieverwerking
  • Moeite met auditieve vaardigheden

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen?
Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van een systematische aanpak volgens de stappen van het Handelingsgericht Werken (HGW).