Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Werkhouding

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en werkhoudingsproblemen

Begaafde leerlingen hebben soms moeite met de werkhouding. Er kan sprake zijn van geringe aandacht, van verveling of van dagdromen in specifieke situaties. We zien soms een laag doorzettingsvermogen bij taken die niet de directe interesse hebben van de (hoog)begaafde leerling.  Soms zien we dat (hoog)begaafde leerlingen die gemakkelijk afgeleid of ongeïnteresseerd zijn, een geringe motivatie hebben (Webb, 2008).

Om de werkhouding van deze leerlingen te verbeteren, is het belangrijk om goed te observeren wanneer deze problemen zich voor doen en tijdens welke soort activiteiten we dit gedrag zien.  Ook moet hierbij de moeilijkheidsgraad van de taak en de uitdagendheid van de taak in ogenschouw worden genomen.

Wanneer een kind geen optimale werkhouding laat zien, kan er sprake zijn van:

  • Concentratieproblemen
  • Problemen bij het zelfstandig werken
  • Moeite met uitgestelde aandacht
  • Planningsproblemen
  • Organisatieproblemen
  • Motivatieproblemen
  • Moeite met reflecteren
  • Geen hulp vragen

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van een systematische aanpak volgens de stappen van het Handelingsgericht Werken (HGW).