Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Horen - auditieve verwerking

Een begaafde leerling die problemen heeft met de auditieve prikkelverwerking kan sneller afgeleid raken door auditieve prikkels in zijn omgeving.

Ook kan het moeite kosten om uit een veelheid van auditieve informatie de juiste of relevante informatie te selecteren. Dit kan bijvoorbeeld tot problemen leiden als de leerling naar een instructie moet luisteren terwijl er allerlei achtergrond geluiden zijn zoals geschuifel, gefluister of geluid van spelende kinderen op het plein.

Ook kan het zijn dat een leerling zo geprikkeld raakt door visuele informatie dat de auditieve informatie onvoldoende tot de leerling doordringt.

Tip:

 • Ga met de leerling in gesprek om zicht te krijgen op hoe het de auditieve prikkels in de klas ervaart.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Wat zie je bij de leerling?

 • Lijkt niet te luisteren bij een instructie
 • Handen voor de oren
 • Vingers in de oren
 • Heel hard schreeuwen over geluiden heen
 • Naar buiten kijken
 • Geïrriteerd reageren op kinderen die (onbewust) geluid maken
 • etc

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met problemen in de auditieve prikkelverwerking heeft een leerkracht nodig die:

 • Observeert en de problemen in kaart brengt
 • In gesprek gaat met de leerling over hoe de leerling auditieve prikkels ervaart en er mee omgaat
 • Zich kan verplaatsen in het kind en van daaruit aanpassingen kan doen in de onderwijsomgeving
 • Begrip heeft  voor de overgevoeligheid van de leerling
 • Rekening houdt met deze overgevoeligheid.
 • Bespreekt met ouders wat gezamenlijk gedaan kan worden
 • Respecteert dat auditieve prikkelingen afleiden en het leerproces kunnen beïnvloeden
 • Rustig is en rustig praat
 • Checkt of de boodschap binnen komt bij de leerling.
 • Regels en afspraken maakt over het geluidsniveau in de klas.
 • Samen met de leerling en ouders naar oplossingen zoekt die voor deze leerling werken.

De leerling met problemen in de auditieve prikkelverwerking heeft medeleerlingen nodig die:

 • Elkaar accepteren en respecteren.
 • Met elkaar bespreken hoe iedereen rekening kan houden met elkaar.

De leerling met problemen in de auditieve prikkelverwerking heeft een onderwijsomgeving nodig:

 • Waarin structuur is
 • Waarin ruimte is voor uitzonderingen waardoor noodzakelijke aanpassingen gedaan kunnen worden.
 • Waar duidelijke regels gelden.]

De leerling met problemen in de auditieve prikkelverwerking heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • De leerling helpt om beter om te gaan met zijn auditieve prikkelverwerking
 • De leerling helpt om zich te richten op de leerstof.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?