Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Onvoldoende tonen van emoties

Er zijn (hoog)begaafde leerlingen die weinig tot geen emoties tonen. Anderen kunnen dan bijvoorbeeld niet zien hoe een leerling zich voelt omdat de leerling weinig tot geen mimiek laat zien. Maar het kan ook gaan om het niet tonen van gevoelens zoals empathie of frustratie. Ook kunnen (hoog)begaafde leerlingen zich vanuit bijvoorbeeld verveling of desinteresse terug trekken en nogal vlak reageren.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Miscommunicatie
 • Discussie met leerkrachten
 • Conflicten met groepsgenoten
 • Onttrekken aan groepsactiviteiten
 • etc.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling die emoties onvoldoende kan tonen heeft een leerkracht nodig die:

 • Het feit dat de leerling emoties onvoldoende toont erkent en accepteert.
 • De leerling vraagt naar zijn beleving.
 • Het gedrag van de leerling inzichtelijk maakt en uitlegt wat dit doet in het sociale verkeer.
 • De leerling de kans biedt om ontwikkelings- en belangstellingsgelijken te ontmoeten.

 De leerling die emoties onvoldoende kan tonen heeft medeleerlingen nodig die:

 • Belangstelling tonen voor de beleving van de leerling

De leerling die emoties onvoldoende kan tonen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.
 • Gelegenheid biedt om het tonen van emoties te oefenen (drama of sociale vaardigheidslessen).

De leerling die emoties onvoldoende kan tonen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Uitdagend is en aansluit bij de interesses van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?