Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sterke behoefte aan controle

Begaafde leerlingen kunnen denken dat ze altijd heel goed moeten presteren, omdat men hoge verwachtingen van hen heeft. Ze willen dan voorkomen dat ze falen door zoveel mogelijk factoren die van invloed zijn op hun prestaties te controleren.

Begaafde leerlingen onthouden heel veel en pikken vaak meer op dan hun klasgenoten. Daarnaast hebben ze vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor hebben ze behoefte aan duidelijkheid en vragen erom dat er met één maat gemeten wordt. De behoefte aan rechtvaardigheid is soms zo groot dat de leerling de situatie naar zijn hand wil zetten, zodat de - in zijn  ogen - juiste beslissingen genomen worden.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling  op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart.

Wat zie je bij de leerling?

 • Weigeren van deelname aan groepsactiviteit
 • Groepsopdracht alleen uitvoeren
 • Werk van anderen over doen
 • Discussies met de leerkracht

Tips:

 • Ga in gesprek met de leerling om beter zicht te krijgen op de verwachtingen die de leerling heeft t.a.v zijn eigen prestaties.

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

Onderwijsbehoeften van een leerling met sterke behoefte aan controle

De leerling met sterke behoefte aan controle heeft een leerkracht nodig die:

 • Duidelijk is in zijn verwachtingen, zowel wat betreft het proces als de inhoud
 • Evalueert op het proces zowel als op de inhoud
 • De leerlingen zelf laat evalueren op proces en inhoud
 • De leerling leert dat fouten maken mag en zelfs een essentieel onderdeel uitmaakt van het leerproces.
 • Een veilig klimaat kan bieden.
 • Structuur en duidelijkheid biedt.
 • Uitleg geeft bij veranderingen.
 • Consequent is .
 • Positieve bevestiging geeft.
 • Succeservaringen creëert

De leerling met sterke behoefte aan controle heeft medeleerlingen nodig die:

 • Realistische verwachtingen hebben en deze ook (vooraf) uitspreken
 • Gericht zijn op het proces en de inhoud.

De leerling met sterke behoefte aan controle heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Duidelijk en gestructureerd is.
 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.

De leerling met sterke behoefte aan controle heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Zelf controlerend is
 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.

Zie ook: Sociale problemen > Moeite met samenwerken

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?