Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Angst in het algemeen

(Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak de neiging om sterk na te denken over zichzelf en de wereld. Daarbij hebben sommigen een rijke fantasie. Deze combinatie kan ertoe leiden dan de leerling irreële angsten ontwikkelt.

Deze angsten kunnen in enkele gevallen diep ingrijpen in  het leven van de leerling  en zijn  functioneren ernstig  belemmeren.

Indien er een vermoeden is van angsten dan is overleg met de IB-er en de ouders noodzakelijk.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties