Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Onvoldoende emoties herkennen

Sommige (hoog)begaafde leerlingen begrijpen lichaamstaal niet en reageren te laat of verkeerd op wat een ander fysiek laat zien en dus impliciet bedoelt. Hierdoor kan verwarring en miscommunicatie ontstaan.

Er zijn (hoog)begaafde leerlingen die zichzelf niet de tijd gunnen om goed naar zichzelf of anderen te kijken en te luisteren omdat ze bv. interesse hebben voor andere dingen of doordat ze alles zo verstandelijk benaderen dat ze emoties niet herkennen. Dit kan de sociale omgang of het ontwikkelen van een evenwichtig gevoelsleven in de weg zitten.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties