Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Onrealistisch zelfbeeld

Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben een té positief zelfbeeld. Ze hebben een onrealistisch beeld van hun eigen mogelijkheden en beperkingen. In een klassensituatie kan zich dat vertalen naar schoolresultaten die minder goed zijn dan verwacht. Dit kan verwarrend zijn voor de leerling en zijn omgeving. Doordat deze leerlingen hun eigen kwaliteiten overschatten hebben ze soms weinig oog voor de kwaliteiten van anderen.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Onderpresteren
 • Ontevredenheid met geleverde prestaties
 • Discussies met de leerkracht
 • Weinig oog voor de kwaliteiten van anderen
 • etc.

 

 

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met onrealistisch zelfbeeld heeft een leerkracht nodig die:

 • Evalueert op het proces zowel als op de inhoud
 • De leerlingen zelf laat evalueren op proces en inhoud
 • Een veilig klimaat kan bieden.
 • Positieve bevestiging geeft.
 • Succeservaringen creëert.
 • De leerling inzicht geeft in de relatie tussen eigen inzet en de behaalde resultaten
 • Die helder is in zijn verwachtingen – zowel wat betreft het proces als de inhoud.

De leerling met onrealistisch zelfbeeld heeft medeleerlingen nodig die:

 • Eerlijke feedback kunnen en durven geven.
 • Elkaar waarderen en respecteren om hoe ze zijn.

De leerling met onrealistisch zelfbeeld heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Intellectueel uitdagend is.
 • Aansluit bij de interesses van de leerling.

De leerling met onrealistisch zelfbeeld heeft een onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Zelf controlerend is.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?