Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Faalangst

Begaafde leerlingen kunnen faalangstig zijn, omdat ze hoge verwachtingen van zichzelf hebben of omdat ze denken dat de omgeving dat heeft. Hierdoor vinden vinden ze van zichzelf dat ze overal het eerste, snelste en beste in moeten zijn. Dit leidt tot spanning en angst om te falen.

De symptomen die horen bij faalangst kunnen heel divers zijn; van zweten of trillen tot het veel later beginnen met de verwerking of veel vragen stellen.

Faalangst kan ook ontstaan doordat een begaafde leerling lange tijd onder gestimuleerd is geweest en daardoor niet geleerd heeft om inspanning te moeten leveren voor een taak. De leerling heeft niet geleerd dat het maken van fouten hoort bij het leerproces. Wordt de leerling dan met een moeilijke taak geconfronteerd dan kan dit leiden tot faalangst.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling  op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties