Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Angst voor succes

Sommige hoogbegaafde leerlingen worden door hun prestaties en gedrag afgewezen of gepest. Het kan in enkele gevallen tot bewust onderpresteren leiden.

Sommige leerlingen voelen zich anders, een buitenstaander. Ze hebben in tegenstelling tot hun klasgenoten een groot ontwikkelingspotentieel en kunnen hierdoor buiten de groep komen te staan. Dat kan leiden tot bewust of onbewust onderpresteren om weer beter in de groep te passen.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties