Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Angst voor succes

Sommige hoogbegaafde leerlingen worden door hun prestaties en gedrag afgewezen of gepest. Het kan in enkele gevallen tot bewust onderpresteren leiden.

Sommige leerlingen voelen zich anders, een buitenstaander. Ze hebben in tegenstelling tot hun klasgenoten een groot ontwikkelingspotentieel en kunnen hierdoor buiten de groep komen te staan. Dat kan leiden tot bewust of onbewust onderpresteren om weer beter in de groep te passen.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Onderpresteren
 • Conformeren aan de groep
 • etc.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met angst voor succes heeft een leerkracht nodig die:

 • De angst voor succes erkent en accepteert
 • De angst voor succes van de leerling serieus neemt
 • Een veilig klimaat kan bieden.
 • Structuur en duidelijkheid biedt.
 • Een sociaal klimaat schept waarin verschillen er mogen zijn.
 • De leerling de kans biedt om ontwikkelings- en belangstellingsgelijken te ontmoeten.
 • De leerling intellectueel kan uitdagen.

De leerling met angst voor succes heeft medeleerlingen nodig die:

 • De leerling accepteren zoals hij is.
 • Elkaar waarderen en respecteren.

De leerling met angst voor succes heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.
 • Ruimte biedt om op meerdere niveaus te presteren.
 • Mogelijkheid om met ontwikkelings- en belangstellingsgelijken samen te werken.

De leerling met angst voor succes heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Uitdagend is en aansluit bij de interesses van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?