Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Verminderd zelfvertrouwen

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Als begaafde leerlingen hun eigen prestaties niet waarderen omdat zij er nauwelijks moeite voor hoeven doen, kan dat (in)direct effect hebben op hun zelfbeeld.

Begaafde leerlingen voelen zich vaak anders terwijl ze dat niet willen, wat kan leiden tot verminderd zelfvertrouwen. Ook ervaren ze vaak problemen in de sociale contacten doordat de aansluiting met de peergroup lastig kan zijn. Wat dan kan leiden tot een verminderd zelfvertrouwen.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Onderpresteren
 • Verminderde concentratie
 • Weinig aansluiting bij peergroup
 • Ontevredenheid met geleverde prestaties
 • Negatief denken over zichzelf
 • Extern attribueren van succes

Tips:

Ga in gesprek met de leerling;

 • om beter zicht te krijgen op hoe de leerling over zijn eigen prestaties denkt.
 • om beter zicht te krijgen op hoe de leerling over zichzelf denkt.
 • breng samen met de leerling ook zijn sterke kanten in kaart.

Neem deze bevindingen mee in het formuleren van het beeld van het kind.

Lees boeken over het voeren van gesprekken met kinderen, waarbij tips worden gegeven om een goed gesprek te voeren, bijvoorbeeld van M.Delfos.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met verminderd zelfvertrouwen heeft een leerkracht nodig die:

 • De leerling intellectueel kan uitdagen.
 • Een veilig klimaat kan bieden.
 • Het verminderd zelfvertrouwen erkent en accepteert.
 • Positieve bevestiging geeft.
 • Succeservaringen creëert.
 • Evalueert op het proces zowel als op de inhoud
 • De leerling de kans biedt om ontwikkelings- en belangstellingsgelijken te ontmoeten.
 • Een sociaal klimaat schept waarin verschillen er mogen zijn.

De leerling met verminderd zelfvertrouwen heeft medeleerlingen nodig die:

 • Elkaar waarderen en respecteren om hoe ze zijn.

Een leerling met verminderd zelfvertrouwen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Stimulerend is.
 • Afgestemd is op het niveau van de leerling.

Een leerling met verminderd zelfvertrouwen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Intellectueel uitdagend is.
 • Aansluit bij de interesses van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?