Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Depressief gedrag

Begaafde leerlingen die depressief zijn laten gedragingen zien als: somber zijn, geen zin hebben in school of andere activiteiten, moe zijn en gebrek hebben aan energie.

Indien er een vermoeden is van depressief gedrag is overleg met de ouders en ib-er noodzakelijk.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Sombere gemoedstoestand
 • Vermoeidheid (veel slapen)
 • Onttrekken aan groepsactiviteiten
 • Schoolverzuim
 • etc.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

De leerling die depressief gedrag vertoont heeft een leerkracht nodig die:

 • Een veilig klimaat kan bieden. Humor kan gebruiken op het juiste moment.
 • Structuur en duidelijkheid biedt. Zorgt voor een normaal dagritme
 • De leerling intellectueel kan uitdagen.
 • Ontspanning biedt.
 • Gesprekken voert met de leerling en de ouders.
 • De leerling de kans biedt om ontwikkelings- en belangstellingsgelijken te ontmoeten.
 • De leerling laat merken dat hij vorderingen maakt als gevolg van zijn eigen handelen.
 • Probeert de leerling uit zijn piekeren te halen  door hem te activeren iets te doen.

De leerling die depressief gedrag vertoont heeft medeleerlingen nodig die:

 • De leerling weten te motiveren en enthousiasmeren
 • Die de leerling mee  nemen in hun activiteiten..

De leerling die depressief gedrag vertoont heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Duidelijk en gestructureerd is zodat de leerling weet wat er van hem verwacht wordt.
 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.
 • Waar hij gewaardeerd wordt om wie hij is en gestimuleerd wordt om een volgende stap te zetten. Biedt indien nodig extra ruimte om te bewegen om verkramping tegen te gaan en energie op te doen.

De leerling die depressief gedrag vertoont heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Uitdagend is en qua niveau goed aansluit bij de capaciteiten van de leerling.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?