Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Algemeen

Indien een begaafde leerling lees- en/of spellingsproblemen heeft, presteert hij op deze vakken (veel) lager dan op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht. 

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • De leerling wekt de indruk zich niet voor de volle 100% in te zetten
 • Aansporen om beter zijn/haar best te doen heeft een averechts effect
 • Cito scores blijven achter in vergelijking tot andere vakgebieden maar hoeven niet perse E-scores te zijn

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met lees- en spellingsproblemen heeft een leerkracht nodig die:

 • Ondanks dat de leerling een gemiddelde score behaalt toch extra en uitdagende leerstof aanbiedt.
 • Rekening houdt met het niveau en de interesse van de leerling
 • Alleen die vaardigheid gaat trainen die de leerling lastig vindt.
 • Met de leerling concrete afspraken maakt over de te oefenen vaardigheden en het tijdsbestek waarin dit moet gebeuren. Op die manier wordt goed aangesloten bij de belemmering zodat de motivatie om te werken bij de leerling aangewakkerd kan worden.
 • Die de resultaten zichtbaar maakt zodat de leerling weet wat hij voor zijn inzet terug krijgt.

De leerling met lees- en spellingsproblemen heeft medeleerlingen nodig die:

 • De leerling accepteren zoals hij/zij is.

De leerling met lees- en spellingsproblemen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Voldoende rust biedt zodat de leerling kan werken aan extra oefenstof.

De leerling met lees- en spellingsproblemen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Heeft materiaal nodig dat met korte, begeleide in oefening wordt aangeboden.
 • Het reguliere remediërende materiaal kan worden aangeboden maar er zal een kortere instructie nodig zijn en een concrete uitleg dat het trainen van groot belang is. Zorgt dat het functioneel schrijven (dus direct praktisch toepassen van spelling) aan bod komt.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?