Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met technisch lezen

Als een begaafde leerling moeite heeft met technisch lezen kan dit zorgen voor een vertraagde ontwikkeling waardoor hij op een lager niveau presteert dan op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht. Dit kan ook gevolgen hebben t.a.v  het begrijpend lezen en de zaakvakken.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

 

Wat zie je bij de leerling?

 

 • Verwarren van letters die qua klank op elkaar lijken of die qua schrijfwijze of elkaar lijken
 • Traag leestempo
 • Moeite met automatiseren
 • Verwisselen van letters of woorden
 • Context lezen, radend lezen
 • Proberen hele woordbeelden tegelijk te onthouden en steunen bij het lezen op hun visueel geheugen

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling die moeite heeft met technisch lezen heeft een leerkracht nodig die:

 • Weet uit een analyse van het technisch lezen welke zwakte de leerling heeft en welke oefenstof voor de leerling van belang is.
 • Leesstrategieën  aanleert die metacognitieve controle benadrukken
 • Strategieën aanleert voor planning en organisatie van het lezen.
 • Gebruik maakt van multi sensorische lees- strategieën.
 • Gebruik maakt van voorspellen en reflecteren op leesteksten
 • Het leesonderwijs intensiveert, gericht op de specifieke problemen.

De leerling die moeite heeft met technisch lezen heeft medeleerlingen nodig die:

 • De leerling helpen met oefenstof doornemen.

De leerling die moeite heeft met technisch lezen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Voldoende rust biedt zodat de leerling kan werken aan extra oefenstof.

De leerling die moeite heeft met technisch lezen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Aansluit bij de ontwikkeling van de leerling qua niveau en inhoud.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?