Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Gebrek aan leesplezier

Indien een begaafde leerling geen plezier heeft in het lezen komt dit vaak doordat de interesses van de leerling en de teksten die voor hem technisch leesbaar zijn niet matchen.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Leest niet uit zichzelf.
 • Vermindering van het leesplezier, doordat de leerling nog geen literatuur kan lezen met betrekking tot voor hem/haar interessante onderwerpen.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met gebrek aan leesplezier heeft een leerkracht nodig die:

 • Leesmateriaal aanbiedt wat aansluit bij het niveau en/of de interesse van de leerling.
  Aan de ene kant moeilijke boeken gecombineerd met een luisterboek (bv Harry Potter). 
  Daarnaast moeilijke boeken voor moeilijke lezers.

De leerling met gebrek aan leesplezier heeft medeleerlingen nodig die:

 • Hun leesbeleving kunnen overbrengen en eventueel samen willen lezen.

De leerling met gebrek aan leesplezier heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Uitdaagt met aantrekkelijke boeken en leesactiviteiten

De leerling met gebrek aan leesplezier heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Ondersteunend werkt zoals luisterboeken of de luisterbieb app.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?