Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met schriftelijk uitdrukken

Indien een begaafde leerling moeite heeft met het op schrift stellen wat er van hem verwacht wordt, terwijl hij de theoretische kennis wel heeft kan dit veel frustratie binnen het onderwijsleerproces veroorzaken.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Moeite met het op papier zetten van (letterlijk) in gedachte geformuleerde zinnen.
 • Overschrijffouten.
 • Moeite met meerkeuze vragen.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met moeite met zich schriftelijk uitdrukken heeft een leerkracht nodig die:

 • De leerling begeleidt bij het stap voor stap trainen van deze vaardigheid.
 • De leerling de ruimte geeft zijn/haar eigen handschrift te ontwikkelen
 • Bereid is om een schrijfopdracht in stukken op te delen.
 • Helpt de informatie vooraf in een schema te ordenen (denk aan verhaalopbouw).
 • De leerling de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van spraakopnames van ideeën voor een schrijfopdracht.

De leerling met moeite met zich schriftelijk uitdrukken heeft medeleerlingen nodig die:

 • Samen willen werken en oefenen bij opdrachten waarbij deze vaardigheid getraind wordt, maatjes projecten.

De leerling met moeite met zich schriftelijk uitdrukken heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Ondersteunend werkt bij het schrijven zoals papier met ruime liniering of verhoogde lijntjes.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?