Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Problemen met het werkgeheugen

Indien een begaafde leerling problemen ervaart met het werkgeheugen is het risico dat de motivatie om door te werken afneemt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en focus op de taak. Ook de prestatie kan minder zijn dan op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Moeite met onthouden van instructie.
 • Moeite met teksten leren.

 

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling met problemen met het werkgeheugen heeft een leerkracht nodig die:

 • De leerling gericht leer strategieën en vaardigheden aanbiedt.
 • Controleert of de leerling de instructie heeft begrepen.
 • Andere vaardigheden zoals mindmappen aanleert waardoor de leerling ook andere middelen kan inzetten bij het leerproces.

De leerling met problemen met het werkgeheugen heeft medeleerlingen nodig die:

 • Bereidt zijn samen te oefenen.

De leerling met problemen met het werkgeheugen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Waarin herkenningspunten voor de leerling zijn opgenomen.
  Bv schema’s – weektaak – aantekeningen op het bord.

De leerling met problemen met het werkgeheugen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • De leerling uitdaagt en prikkelt.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?