Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met begrijpend lezen

Als een begaafde leerling moeite heeft met begrijpend lezen zal hij mogelijk op alle vakken waarbij een beroep gedaan wordt op begrijpend lezen minder goed presteren dan op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Moeite met onthouden van feiten.
 • Moeite met de kern ontdekken in een stuk tekst.

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling die moeite heeft met begrijpend lezen heeft een leerkracht nodig die:

 • Inzicht heeft in de leesproblemen van de leerling en de situaties waarin het  de leerling kan belemmeren in zijn/haar leerontwikkeling.
 • Kan aansluiten bij het niveau en de interesses van de leerling.
 • De leerling stimuleert om zijn voorkennis rondom een tekst te activeren door de tekst te scannen en te voorspellen waar het over zal gaan.  De nieuwste inzichten rondom begrijpend lezen benadrukken het oproepen van voorkennis. Het is belangrijk dat leerlingen een verbinding krijgen met de tekst. Daarnaast wordt er veel nadruk gelegd op het hardop denkend lezen (modellen).
 • Leesstrategieën  aanleert die metacognitieve controle benadrukken (gebruik maken van de Evidence Based Strategies).
 • Strategieën aanleert voor planning en organisatie van het begrijpend lezen.
 • Gebruik maakt van multi-sensorische lees- strategieën.

De leerling die moeite heeft met begrijpend lezen heeft medeleerlingen nodig die:

 • ...

De leerling die moeite heeft met begrijpend lezen heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • ...

De leerling die moeite heeft met begrijpend lezen heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Toegespitst is op datgene dat de leerling moeilijk vindt, zodat geen zaken herhaald worden die al worden beheerst.
 • Gebruikt kan worden ter compensatie van de leesproblemen zoals de diverse computerprogramma’s die op de markt beschikbaar zijn.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?