Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met spelling

Indien een begaafde leerling moeite heeft met spelling zal hij op spelling (veel) lager scoren dan op basis van zijn cognitieve vermogen kan worden verwacht.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Moeite met toepassen van spellingsregels
 • Geen spellingsregels onthouden en dus ook niet kunnen hanteren en toepassen

 

 

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

De leerling die moeite heeft met spelling heeft een leerkracht nodig die:

 • Het spellingonderwijs intensiveert, gericht op de specifieke problemen.
 • De leerling helpt door kort de spellingsregels en afspraken uit te leggen en veel aandacht te besteden aan het toepassen van de regels.

De leerling die moeite heeft met spelling heeft medeleerlingen nodig die:

 • Het is heel effectief samen te werken met een medeleerling die ook goed kan leren en moeite heeft met spelling. Dan kan in een hoog tempo aan vaardigheden worden gewerkt en dat maakt trainen leuker.

De leerling die moeite heeft met spelling heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Aansluit bij het niveau en de interesse van de begaafde leerling.
 • Oefening biedt met betrekking tot de lastige spellingsregels op een zeer afwisselende en uitdagende manier.(gebruik van software).

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?