Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Moeite met ongeschreven regels

Ongeschreven (gedrags)regels zijn regels die de meeste leerlingen weten en naleven zonder dat ze expliciet zijn aangeleerd. Sommige begaafde leerlingen met sociale problemen voelen niet (tijdig) aan welk gedrag in een bepaalde situatie wenselijk is. Het zijn vaak de subtiele verschillen die niet begrepen worden. Of ze gebruiken bijvoorbeeld populaire uitdrukkingen die net niet passend zijn in de sociale situatie van dat moment.  Dit kan voor de gesprekspartner vreemd overkomen.

Het kan ook zijn de leerling moeite heeft in te schatten welke rol de ander heeft in de sociale relatie. Zo kan het zijn dat de leerling te brutaal is tegen een volwassene. Hij ziet dan bijvoorbeeld te weinig verschil in aanspreektoon tussen een leerkracht of een vriendje.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties