Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Vermijden van sociale contacten

Er zijn begaafde leerlingen die om uiteenlopende redenen bewust of onbewust ervoor kiezen om interactie met leeftijdgenoten uit de weg te gaan. Het kan zijn dat de leerling gepest of genegeerd is door leeftijdgenoten. Maar ook komt het voor dat ze teleurgesteld zijn in hun contacten met leeftijdgenoten of ervaren ze totaal geen aansluiting met leeftijdgenoten.

Deze leerlingen zoeken vaak wel bewust contact met volwassenen maar negeren leeftijdgenoten. Ook wanneer leeftijdgenoten initiatief nemen tot contact kunnen ze afwijzend reageren.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties