Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met conflictsituaties

Soms ontstaan er conflicten tussen leerlingen door verschillen in interesse, intelligentie en/of  tempo. Soms kan het gedrag van de (hoog)begaafde leerling  verkeerd overkomen of worden (hoog)begaafde leerlingen gepest.

(Hoog)begaafde leerlingen met sociale problemen hebben soms moeite hun eigen aandeel in een conflict in te zien. Ze hebben moeite met het bepalen van oorzaak en gevolg in sociale situaties.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Vanuit eigen standpunt blijven reageren
 • Gebrek aan reversibel denken
 • Moeite met inleven in de situatie van de ander
 • Gevoel voor rechtvaardigheid, alleen vanuit eigen positie bekeken
 • ....

Tips:

 • Breng in kaart hoe de leerling zich gedraagt bij conflicten.
 • Ga met de leerling in gesprek om beter zicht te krijgen op hoe hij zijn aandeel in het conflict ziet
 • Maak gebruik van het ABC model (aanleiding, gedrag, gevolg) – te gebruiken door de leerkracht zowel als de leerling(en).
 • Maak gebruik van het GGGGG-model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg). Dit kan helpen om inzicht te krijgen in de gedachten en gevoelens van de leerling.

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

De leerling die moeite heeft met conflicten heeft een leerkracht nodig die:

 • Feedback geeft op het verloop van een conflict
 • De 5 G’s kan hanteren (gebeurtenis,gedrag,gedachte,gevoel,gevolg)
 • Indien nodig de situaties voor de leerling kan visualiseren (picto’s,beelden)
 • Zorgt dat het materiaal uitdagend wordt aangeboden
 • Keuzes kan maken voor leerling die in zijn belang zijn. Denk aan; rolverdeling bij bepaalde opdrachten, schoolreisjes, indeling bus etc.
 • Toestaat dat frustraties op juiste manier worden getoond.
 • Rustig en daadkrachtig kan optreden
 • Begrip heeft en onmacht en onwil kan onderscheiden

De leerling die moeite heeft met conflicten heeft medeleerlingen nodig die:

 • Weerbaar zijn
 • Sociaal competent zijn
 • Ondersteuning van volwassenen aanvaarden

Een leerling die moeite heeft met conflicten heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Een plek biedt waar de leerling na een conflict zich kan herstellen en mogelijkheid biedt tot reflecteren.

Een leerling die moeite heeft met conflicten heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Gericht is op sociale vaardigheden waarbij de transfer voor de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen vaak zelf gemaakt moet worden.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?