Binnen thema: Dubbel bijzonder

Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Moeite met conflictsituaties

Soms ontstaan er conflicten tussen leerlingen door verschillen in interesse, intelligentie en/of  tempo. Soms kan het gedrag van de (hoog)begaafde leerling  verkeerd overkomen of worden (hoog)begaafde leerlingen gepest.

(Hoog)begaafde leerlingen met sociale problemen hebben soms moeite hun eigen aandeel in een conflict in te zien. Ze hebben moeite met het bepalen van oorzaak en gevolg in sociale situaties.

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

  1. Wat zie je bij de leerling?

  2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
  3. Wat ga je doen?
  4. Hoe ga je het realiseren?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties