Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Aardrijkskunde

Visie op verrijkingsonderwijs bij aardrijkskunde

Verrijkingsonderwijs bij aardrijkskunde brengt reliëf aan in het geografisch besef dat leerlingen ontwikkelen. Aardrijkskunde is een vak dat vraagt om een brede belangstelling voor veel onderwerpen. Verrijkingsonderwijs bij aardrijkskunde gaat daar verder op in. Het geeft de ruimte om je passies te onderzoeken, antwoorden te vinden over hoe complex de wereld in elkaar zit. Verrijkt aardrijkskundeonderwijs begint met nieuwsgierigheid en betrokkenheid naar de wereld om je heen. Dit gaat om vragen waar je het antwoord niet zomaar op kan geven of producten die je niet zomaar kunt maken. Een voorliefde voor kaarten en allerhande geografische gegevens is bij de leerling aanwezig. Een leerling met talent voor aardrijkskunde legt gemakkelijk verbanden tussen processen, verschijnselen en denkt logisch en creatief na over geografische problemen, verder dan de gebruikelijke oplossingen.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.

 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties